Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

Thư mục Phật Học – TV Hoa Sen

THƯ VIỆN HOA SEN Search English Mirrorsite

 

Home   Kinh Ðiển   Giới Luật   Luận Giải   Phật Học    Thiền Nguyên Thủy   Tổ Sư Thiền    Niệm Phật   Sử Phật Giáo   Pháp Luận   Tự Ðiển Phật Học    Dinh Dưỡng Chay   Truyện Ngắn   Diễn Ðàn   Index Tác-Giả
 

 

Phật Học Cơ Bản Phật Học Phổ Thông Phật Học. Tâm Lý Học Phật Giáo Triết Học Tánh Không

Bài Kệ Duy Nhất Của Thiền Sư Quảng Nghiêm
Bài Thơ Thiền Của Trần Nhân Tông, Hà Thúc Minh
Bảy Bước Yêu Thương, Đức Đạt Lai Lạt Ma – Lê Tuyên dịch Việt
Bố Thí Ba La Mật, Thích Trí Siêu
Bồ Tát Hạnh, Thích Trí Siêu
Bức Thư Của Bồ Tát Long Thọ Gửi cho Vua Gautamiputra, Peter Della Santina – Thiện Trí Thức Việt dịch
Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Việt dịch: Liên Hoa
Chứng Đạo Ca, Thiền Sư Huyền Giác, Cư Sĩ Trúc Thiên Việt dịch
Chánh Pháp và Hạnh Phúc, HT. Thích Minh Châu
Chết Có Thật Đáng Sợ Không, Hòa thượng K. S. Dhammananda – Thích Tâm Quang dịch Việt
Chết Trong An Bình, Visuddhacara – Thích Tâm Quang dịch
Cẩm Nang Tu Ðạo, HT. Quảng Khâm
Chết và Tái Sanh, Thích Nguyên Tạng
Ðại cương Phật giáo Ðại thừa, Nguyễn Ước
Đại Cương về Luận Câu xá
Ðại Thủ Ấn, ÐÐ. Thích Trí Siêu
Đạo Đức Phật Giáo và Hạnh Phúc Con Người, HT. Thích Minh Châu
Đạo Gì?, Thích Trí Siêu
Đại Thủ Ấn, Thích Trí Siêu
Đời sống từ bi, Đức Dalai Lama – Nguyên Hiệp dịch
Đối Mặt Với Thực Tại, Nguyên tác: Pema Chodron – Việt dịch: Nguyên Hạnh (Sách)
Đức Phật và Phật Pháp, HT. Narada Maha Thera – Phạm Kimh Khánh dịch
Ðức Phật Ðã Dạy Những Gì – Hòa thượng Walpola Rahula-Thích Nữ Trí Hải dịch (1998)-Nguyên tác: “What The Buddha Taught” (Tựa đề lần xuất bản thứ nhất, 1966: “Con đường thoát khổ”)
Đức Tin Trong Đạo Phật, Trịnh Nguyên Phước
Ðạo Phật và Ðời Sống Hiện Ðại, Ven. Dr. K. Sri Dhammanda, Thích Tâm Quang Việt dịch
Đạo Lý Cho Thiên Niên Kỷ Mới Đạt Lai Lạt Ma, Linh Thuỵ chuyển ngữ
Đồng Mông Chỉ Quán, Trí Giả Đại Sư Trước Tác – Hòa Thượng Thích Đôn Hậu Dịch Và Tóm Tắt
Đạo Phật Với Con Người, HT. Thích Tâm Châu
Ðạo Phật Ngày Nay, Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa
Ðạo Phật Qua Nhận Thức Mới
Ðạo Phật Ngày Nay
Ðịnh Nghiệp Trong Phật Giáo, HT. Thích Thiện Siêu
Ðức Phật Của Chúng Ta, HT. Thích Minh Châu
Đức Phật Đã Xử Sự Như Thế Nào Khi Được Cung kính Cúng Dường, HT. Thích Minh Châu
Giới Trí Thức Bình Luận Về Đức Phật và Giáo Lý của Ngài, Thích Quảng Bảo
Giới Thiệu và Giải Thích Đề Kinh Kim Cương Bát Nhã, TT. Thích Thái Hòa
Giáo Lý Vô Ngã và Vấn Đề Siêu Ngã, Nguyên tác : Y – Karunadasa, Việt dịch: Viên Trí
Hài Nhi Tóc Bạc, Ð Ð. Thích Tâm Thiện
Hạn Chế Sân Hận Trải Rộng Tình Thương, Tỳ Khưu Visuddhàcàra – Minh Tâm biên dịch
Hành Trì Pháp Quán Thế Âm, L.H Tịnh Huệ
Học Phật Quần Nghi, HT. Thánh Nghiêm
Hướng Ði Của Thời Ðại
Hướng Đến Con Đường Giải Thoát, Đức Đạt Lai Lạt Ma – Nguyễn Thuý Phượng Việt dịch
Khai Thị Quyển 1, HT. Tuyên Hóa
Khai Thị Quyển 2, HT. Tuyên Hóa
Khai Thị Quyển 3, HT. Tuyên Hóa
Khai Thị Quyển 4, HT. Tuyên Hóa
Khai Thị Về Kinh Và Chú Thủ Lăng Nghiêm, HT. Tuyên Hóa
Khi Nào Chim Sắt Bay, Hành Trình PG Về Phương Tây, Tác gỉa: Ni sư: Ayya Khema – Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh
Làm Thế Nào Cứu Vãn Phong Khí Xã Hội, HT. Tịnh Không Giảng (PDF)
Lược Sử Thời Gian
Lược Sử Thời Gian, (A Brief History of Time), Tác Giả:-Steven Hawking – Dịch Giả:-Thích Viên Lý
Lược Sử Thời Gian, Dịch Gỉa: Cao Chi và Phạm Văn Thiều
Luận Về Nhân Quả, TT. Thích Chân Quang
MiLinda Vấn Đạo, Cao Hữu Đính Việt dịch (Kinh Na Tiên Tỳ Kheo)
Kinh Tỳ Kheo Na Tiên, Thiện Nhựt
Nghiệp và Kết Quả, TỲ Kheo Thích Chân Quang
Nhập Bồ Tát Hạnh, Tịch Thiên (Shantideva) – Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải
Nhập Hạnh Bồ Tát, Sàntideva (Tôn giả Tịch Thiên) – Việt dịch:  Nguyên Hiển
Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, Tỳ Kheo Thích Tâm Quang
Những Lời Dạy của Ðức Phật về Hòa Bình và Giá Trị Con Người, HT. Thích Minh Châu
Những Điểm Đặc Sắc của Phật Giáo, Thích Chân Tính Việt dịch
Những Hạt Sương, Thích Chơn Thiện
Những Tôn Giáo Lớn Trong Đời Sống Nhân Loại, Tiến Sĩ Floyd H. Ross và Giáo Sư Tynette Hills, Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch
Ngày Lễ Hội Truyền Thống, TT. Thích Thông Huệ
Những Đặc Điểm Của Đức Phật, TT. Thích Thông Huệ
Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc, Tác Giả: Đức Đạt Lai Lạt ma và Bác Sĩ Howard C. Cutler, Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch
Nghiệp và Kết Quả, TỲ Kheo Thích Chân Quang
Niềm Vui Mùa An Cư, HT. Thích Nhật Quang
Ốc Đảo Tự Thân, Ni Sư Ayya Khema – Việt Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh
Pháp Ngữ Của Hoà Thượng Tịnh Không, Việt dịch: Thích Nguyên Tạng
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, HT. Thích Nhất Hạnh
Phật Giáo Chính Tín, Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Phật Giáo Thời Kỳ Đầu, Nguyễn Ước
Phật Giáo Nền Tảng Của Khoa Học, Hòa thượng Prayudh Payutto, Tỳ Kheo Thích Tâm Quang Việt dịch
Phật Học Tinh Hoa, Một Tổng Hợp Triết Lý, HT. Thích Ðức Nhuận
Phật Học Tinh Yếu, HT. Thích Thiền Tâm
Phật Giáo Dưới Mắt Nhà Trí Thức, Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch
Phật Giáo Yếu Lược, Narada Thera – H.T. Thích Trí Chơn dịch
Phật Học Khái Luận, TT. Thích Chơn Thiện
Phật Giáo và Tự Do Tư Tưởng, Tỳ Kheo Thích Quảng Bảo
Phật Giáo Khái Luận, Thích Mật Thể
Phật Ở Trong Lòng, HT. Thích Thiện Siêu
Sắc Đẹp và Khôn Ngoan, TT. Lokanatha – TT Thích Giải Thông dịch
Sắc Tướng và Thật Tướng, Prof. Guy Newland, Ph.D., Tâm Hà Lê Công Đa chuyển ngữ.
Sống Hạnh Phúc – Chết Bình An, Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14, Dịch: Chân Huyền
Sống Chết, Thời Gian và Phật Tánh, Hồng Dương
Sự Cống Hiến Của Đạo Phật Cho Cuộc Đời, Truyền Đan
Sức Mạnh Của Lòng Từ, Đức Đạt Lai Lạt Ma – Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng dịch
Tàng Thư Sống Chết, Sogyal Rinpoche – Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch
Tâm Như Trí Thủ Toàn Tập, Hoà Thượng Thích Trí Thủ
Tấm Lòng Rộng Mở, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Lê Tuyên biên dịch
Tiểu Luận Về Phật Giáo, Tiến sĩ Edel Maex – Nguyễn Thanh Hùng dịch
Tổng Quan Về Du Già Hành Tông, Thích Nhuận Châu dịch
Trao cho thời đại một nội dung Phật chất, HT. Thích Ðức Nhuận-Anh dịch Pham Kim Khải
Trái Tim Mặt Trời, HT. Thích Nhất Hạnh
Trị Tâm Sân Hận, Đức Đạt Lai Lạt Ma – Thích Hằng Đạt chuyển ngữ
Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Kinh Ðiển Phật Giáo, ÐÐ. Thích Tâm Thiện
Thanh Tịnh Ðạo, Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
Thẩm Mỹ Mùa Xuân, TT. Thích Thông Huệ
Thầy  Là Ngọn Hải Đăng, TT. Thích Thông Huệ
Tinh Tuý Trong Sáng của Đạo Lý Phật Giáo, Phạm Công Thiện
Thực Tại và Chí Đạo, Phổ Nguyệt
Tin Tức Từ Biển Tâm, Lâm Thanh Huyền – Việt dịch: Minh Chi
Tín Và Chứng Trong Hoa Nghiêm, Hồng Dương
Tinh Hoa và Sự Phát Triển của Đạo Phật, Tác giả Edward Conze – Chân Pháp Nguyễn Hữu Hiệu dịch
Thiền Tứ Niệm Xứ, Thích Trí Siêu
Thập Nhị Môn Luận, Bồ Tát Long Thọ – Việt dịch: TT. Thích Viên Lý
Tạng Thư Sống Chết, Sogyal Rinpoche – Việt dịch: Ni Sư Trí Hải
Thế Giới Quan Phật Giáo, Thích Mật Thể
Thế Giới Vang Ca, Huệ Giáo
Thực Tại Hiện Tiền, Viên Minh
Trí Huệ và Đại Bi, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Việt dịch: Thiện Tri Thức
Tư Tưởng Phật Học
Từ Nguồn Diệu Pháp, Thích Nữ Trí Hải
Tứ Diệu Đế (Mục Lục Các Bài Giảng Về Tứ Diệu Đế)
Tứ Diệu Đế, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Võ Quang Nhân dịch (sách)
Từ Nghiệp Cảm Duyên Khởi Đến Pháp Giới Duyên Khởi, TT. Thích Đức Thắng
Từ Nụ Đến Hoa, Thiền sư Soko Morinaga – Dịch giả: Thuần Bạch
Từng Bước An Vui, Thích Thông Phương (sách)
Tuyên Hóa Ngữ Lục
Tuyên Hóa Pháp Ngữ
Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1, 2 và 3, Hoà Thượng Thích Thanh Từ
Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4, Hoà Thượng Thích Thanh Từ
Xin Cứu Độ Mẹ Đất, Thích Trí Siêu
Ý Tình Thân, Thích Trí Siêu
Vạn Pháp Qui Tâm Lục, Thiền Sư Tổ Nguyên – Tý Kheo Thích Đắc Pháp Việt dịch
Vô Ngã, Thích Trí Siêu
Vô Ngã Vô Ưu-Thiền Quán Vế Phật Đạo, Tác gỉa: Ni sư: Ayya Khema – Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh
Về Hạnh Bố Thí, Bình Anson
Vì Sao Tin Phật
Vô Ngã Thích Trí Siêu
Vô Vi Và Tiến Trình Giải Thoát, E. Conze – dịch Việt: Hạnh Viên
Vòng Luân Hồi, Thích Nữ Giới Hương (sách)
Vượt Khỏi Giáo Ðiều, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma Ðời Thứ 14, Việt Dịch: Tâm Hà Lê Công Ða
Vua Milinda Vấn Đạo, Do Tỳ kheo Pesala soạn – Liễu Pháp dịch
Vũ Trụ Quan và Nhân Sinh Quan Phật Giáo, Định Hướng Nghiên Cứu Mới Trong Ngành Sinh Học, Thích Thông Kinh

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: