Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

17- SPEAKING ENGLISH CLASS – Lớp học tiếng Anh

17- SPEAKING     ENGLISH CLASS – Lớp học tiếng Anh

Have you attended an English class?     Yes,I have
Where’s your English class?
It’s in a language center
How do you go to English class?
I go by motorbike
How often do you go to English class?     I go to English class six times a week
What time does the class start?
It starts at 7 o’clock
Bạn có theo học lớp tiếng Anh không?  Có
Lớp Tiếng Anh ở đâu?
Nó ở trong 1 trung tâm ngôn ngử
Bạn đi đến lớp bằng cách nào?
Tôi đi bằng xe gắn máy
Bạn đến lớp tiếng Anh bao lâu một lần?          Tôi đến lớp tiếng Anh một tuần 6 lần
Mấy giờ lớp học bắt đầu?
Nó bắt đầu lúc 7 giờ
Hello, I have attended an English class. It’s in a language center. I go to English class by motorbike . I go to English class six times a week. The class starts at 7 o’clock. Xin chào, tôi đã theo học một lớp tiếng Anh. Nó ở trong một trung tâm ngôn ngử. Tôi đi học tiếng Anh bằng xe gắn máy. Tôi đi học tiếng Anh  1 tuần 6 lần. Lớp học bắt đầu lúc 7 giờ.
Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: