Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

26.-SPEAKING WORK – Làm việc

26.-SPEAKING      WORK – Làm việc

What time do you go to work?
At 7 o’clock
How do you go to work?
I go to work by motorbike
Who do you often go with?
With my friends
Where ‘s your office?
It’s on Tran Hung Đao Street
How far is it from your house to your office?  About 2 km

Do you like your work?   It’s OK

Mấy giờ bạn đi làm?
Lúc 7 giờ
Bạn đi làm bằng cách nào?
Tôi đi làm bằng xe gắn máy
Bạn thường đi với ai?
Với bạn tôi
Sở làm của bạn ở đâu?
Nó ở đường THĐ
Sở làm cách nhà bạn bao xa?
Chừng 2 km

Bạn có thích công việc của

mình không? Nó cũng được

Hello, I often go to work at 7 o’clock. I go to work by motorbike. I often go with my friends. My office is on THD Street. It’s about 2 Km from my house. I like my work, it’s OK Xin chào, tôi thường đi làm lúc 7 giờ. Tôi đi làm bằng xe gắn máy. Tôi thường đi với bạn tôi. Sở làm tôi ở đường THĐ. Nó cách nhà tôi khoảng 2 km. Tôi thích công việc của mình, nó cũng được.
Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: