Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

Unit 1 (Start with listening)

EXERCISE 1: SARAH ELLIOT                                                   [00:00]             P.2

It’s September. Sarah Elliot is at home in San Francisco. It’s early in the morning. She’s ready to go to the airport. Listen to a story about Sarah.

A. Narrative: Sarah Elliot

 

Sarah Elliot’s 18 years old. She’s tall and thin. She’s blonde. She’s happy today. She’s on her way to school in Boston.

B. The narrative in parts

Listen to the sentences. Just listen. Do not repeat.

C. The narrative again

Listen and look at the illustration in A. again.

D. Check your comprehension                                                                             [02:04]

Listen to each question and choose the correct answer from the choices (a) or (b). 

      1) What month is it?                   a: September           b: November

      2) Where is Sarah?                     a: at school             b: at home

      3) Is Sarah tall?                         a: Yes                     b: No

      4) How old is Sarah?                  a: 16                       b: 18

E. True/False quiz

Listen to each statement. Is the statement true? Write T on the blank line. Is the statement false (not true)? Write F on the blank line.

      1) Sarah is in San Francisco.             T

      2) It’s early in the afternoon.             F

      3) Sarah isn’t happy today.               F

      4) Sarah’s hair is brown.                   F

      5) Sarah is on her way to Boston.      T

EXERCISE 2: ARE YOU READY TO GO?                         [03:31]             P.4

Sarah is in her bedroom. Her mother is in the living-room. Listen to the conversation between Sarah and her mother.

A. Conversation: Are you ready to go?

 

– Sarah, are you ready to go?

– In a minute, Mom. Is Dad in the car?

– Yes, he is. And the boys are, too.

– Well, I’m ready.

– OK. Let’s go.

B. The conversation in parts

Listen to the phrases and sentences. Repeat the phrases and sentences after the speaker.

C. The conversation again

Listen and look at the illustration in A. again.

D. Check your comprehension                                                                             [05:41]

Listen to each question and choose the correct answer from the choices (a) or (b).

      1) Who is Mrs. Elliot?                        a: Sarah’s mom             b: Sarah’s dad

      2) Where is Mr. Elliot?                      a: in the bedroom          b: in the car

      3) Are the boys in the car?                a: Yes                           b: No

      4) Is Sarah ready to go?                   a: Yes                           b: No

E. True/False quiz

Listen to each statement. Is the statement true? Write T on the blank line. Is the statement false (not true)? Write F on the blank line.

      1) Mrs. Elliot is in the living-room.      T

      2) Mr. Elliot is in the bedroom.           F

      3) The boys are in the house.            F

      4) Sarah is ready to go.                    T

EXERCISE 3: THE PLANE TO BOSTON                                  [07:09]             P.6

Sarah’s plane is on the runway. The plane is very large. Listen to a description of the plane.

A. Narrative: The plane to Boston

 

The plane to Boston is very large. The pilot is in his seat. A flight attendent is at the door of the plane. Everything is in order. Flight 65 is ready to take off.

B. The narrative in parts

Listen to the phrases and sentences. Just listen. Do not repeat.

C. The narrative again

Listen and look at the illustration in A. again.

D. Check your comprehension                                                                             [09:02]

Listen to each question and choose the correct answer from the choices (a) or (b).

      1) Where’s Sarah’s plane going?                    a: to San Francisco         b: to Boston

      2) Is the plane large?                                   a: Yes                           b: No

      3) Where’s the pilot?                                    a: at the door                b: at his seat

      4) What’s Sarah’s flight number?                   a: Flight 65                    b: Flight 56

E. True/False quiz

Listen to each statement. Is the statement true? Write T on the blank line. Is the statement false (not true)? Write F on the blank line.

      1) Sarah’s plane isn’t very large.                   F

      2) The plane’s on the runway.                       T

      3) The flight attendent is in his seat.              F

      4) The pilot is on the plane.                           T

      5) Flight 65 is ready to go.                            T

EXERCISE 4: YOUR TICKET, PLEASE                             [10:42]                   P.8

Sarah is in line. The airline agent is very busy. Listen to the conversation between Sarah and the airline agent.

A. Conversation: Your ticket, please                                                                   [11:07]

 

– Your ticket, please.

– Here it is.

– Thank you. Three suitcases?

– Yes, three suitcases.

– OK. That’s Flight 65 at 8:10. Here’s your ticket.

– Thank you very much.

B. The conversation in parts

Listen to the phrases and sentences. Repeat the phrases and sentences after the speaker.

C. The conversation again

Listen and look at the illustration in A. again.

D. Check your comprehension                                                                             [13:15]

Listen to each question and choose the correct answer from the choices (a) or (b).

      1) Where is Sarah?                           a: in line                        b: on the plane

      2) Is the airline agent busy?              a: Yes                           b: No

      3) Is Sarah’s flight at 9:10?               a: Yes                           b: No

      4) Who’s Sarah talking to?                a: the flight attendent     b: the airline agent

E. True/False quiz

Listen to each statement. Is the statement true? Write T on the blank line. Is the statement false (not true)? Write F on the blank line.

      1) Sarah’s in line.                             T

      2) Sarah’s talking to the pilot.            F

      3) Sarah has two suitcases.               F

      4) Sarah’s flight is at 8:10.                T

 

WORDS AND EXPRESSIONS

Airline agent: Nhân viên hàng không.

In a minute: Chốc lát nữa; Một chút nữa.

Let’s go: Chúng ta hãy đi nào.

Ready: Sẵn sàng; Sửa soạn (nghĩa trong bài này).

Everything is in order: Mọi thứ đã đâu vào đấy.

Flight 65 is ready to take off: Chuyến bay 65 sẵn sàng cất cánh.

Here it is: Thưa, vé đây.

Here’s your ticket: Vé của bạn đây.

Sarah is in line: Sarah đang xếp hàng.

TRANSLATION

*Gợi ý: Nếu muốn vừa nghe băng tiếng Anh vừa đọc đối chiếu phần bài dịch tiếng Việt dưới đây, bạn nên tắt chức năng “Jump Along”. Sau đó nhấn nút chọn một Exercise nào đó, bạn có thể Start/Stop âm thanh mà màn hình không bị cuộn tự động theo phần văn bản tiếng Anh nữa.

 

BÀI 1: SARAH ELLIOT

Bây giờ là tháng Chín. Sarah Elliot đang ở nhà tại San Francisco. Lúc này là sáng sớm. Cô ấy sửa soạn ra phi trường. Hãy nghe câu chuyện về Sarah.

Câu chuyện:

Sarah Elliot 18 tuổi. Cô ấy cao và gầy. Cô có mái tóc vàng. Hôm nay cô ấy vui sướng. Cô đang trên đường đến trường học ở Boston.

BÀI 2: CON ĐÃ SẴN SÀNG ĐI CHƯA?

Sarah đang ở trong phòng của mình. Mẹ cô ấy đang ở phòng khách. Hãy nghe cuộc trò chuyện giữa Sarah và mẹ.

Đàm thoại:

– Sarah, con đã sẵn sàng đi chưa?

– Một chút nữa, mẹ. Bố đã ra xe chưa?

– Rồi. Và cả những cậu em trai của con nữa.

– Vâng, con đã sẵn sàng.

– OK. Chúng ta đi.

BÀI 3: MÁY BAY ĐI BOSTON

Chiếc máy bay chở Sarah đang ở trên đường băng. Nó rất lớn. Lắng nghe một đoạn mô tả về chiếc máy bay.

Câu chuyện:

Chiếc máy bay đi Boston thì rất lớn. Người phi công đang ngồi ở buồng lái. Một tiếp viên hàng không đứng tại cửa máy bay. Mọi thứ đã đâu vào đấy. Chuyến bay số 65 đã sẵn sàng cất cánh.

BÀI 4: VÉ CỦA CÔ ĐÂY!

Sarah đang xếp hàng. Người nhân viên hàng không rất bận rộn. Lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Sarah và nhân viên hàng không.

Đàm thoại:

– Vui lòng cho xem vé của cô.

– Nó đây.

– Cám ơn. Có 3 cái vali à?

– Vâng, 3 cái vali.

– OK. Chuyến bay 65 (khởi hành) lúc 8:10. Vé của cô đây.

– Cám ơn nhiều.

                                                                                                                                    [end]

From:

http://www.tinhvi.com/

Download âm thanh WAVE:

http://www.mediafire.com/?c39ns4oqsduesha

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: