Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

Bài 8 : Liên Lạc giửa các nhân vật (Lập trình Scratch) – Hoàng Ngọc Giao

Bài 8 : Liên Lạc giửa các nhân vật  –  Hoàng Ngọc Giao

 

Chuyện sao biển rơi vào chiếc nón kỳ diệu chỉ đơn giản là xê dịch qua trái và biến mất (Nếu Độ ồn >10 và vị trí y >55 và vị trí y <85”.)

Bây giờ, ta có thể cho sao biển vừa xê dịch ngang, vừa xoay tròn,vừa mờ dần cho đến khi biến mất :

 1. Để sao biển xoay tròn, bạn chuyển qua khung chứa thẻ “Chuyển động”, kéo thẻ “Quay ngược chiều kim đồng hồ 15 độ” vào vòng lặp 50 lần, gắn trên thẻ “thay đổi x một lượng -2”. Có lẽ bạn nên cho sao biển quay chậm thôi, mổi lần 5 độ, bấm vào số 15 của thẻ Quay, bạn gỏ số 5.

    Khi sao biển trở về vị trí ban đầu (thoát  khỏi vòng lặp 50), bạn cần chỉnh đốn tư thế sao biển cho ngay ngắn trở lại. Kéo thẻ “Hướng chuyển động 90”, gắn dưới vòng lặp 50, đặt trên thẻ “Nhảy tới x:0 y:-100”.

 1. Để sao biển mờ dần khi xê dịch qua trái, bạn chuyển qua khung chứa thẻ “Ngoại hình”, kéo thẻ “Thay đổi hiệu ứng màu” vào vòng lặp 50, gắn vào dưới thẻ “Thay đổi x một lượng -2”. Trong thẻ mới thêm, bạn bấm vào dấu mủi tên bên phải từ “màu” và chọn mục “bóng mờ” trên trình đơn vừa hiện ra. Cũng trong thẽ đó, bạn bấm vào số 25, gỏ số 2 (mờ dần chầm chậm).
 2. Bỏ hiệu ứng đồ họa: Khi sao biển trở về vị trí ban đầu (thoát  khỏi vòng lặp 50), sao biển vẩn sẽ mờ câm, nếu bạn không làm cho nó tươi tỉnh trở lại. Bạn chuyển qua khung chứa thẻ “Ngoại hình”,  kéo thẻ “Bỏ hiệu ứng đồ họa”, gắn dưới vòng lặp 50, đặt trên thẻ “Nhảy tới x:0 y:-100”. Nhờ đó, sao biển sẽ đẹp trở lại như ban đầu.

 

 1. Làm cho nón chớp chớp – Tạo thông báo: Sau khi sao biển rơi mất hút vào nón, ta nên làm cho nón chớp chớp mấy lần, sau đó ta cho sao biển tái hiện ở vị trí ban đầu. Người chơi có cảm giác sao biển xuất hiện lại là lính mới. Muốn vậy sao biển phải thông báo cho nón biết đích xác khi nào cần chớp chớp. Scratch có sẳn cơ chế cho phép các nhân vật liên lạc với nhau. Bạn chuyển qua khung chứa thẻ “điều khiển” kéo thẻ “Thông báo và đợi”, gắn dưới vòng lặp 50, có thể đặt trên thẻ “Hướng chuyển động 90” (Miển là ở trên thẻ “Nhảy tới x:0 y:-100” tức thẻ lệnh làm cho sao biển trở về vị trí ban đầu. Trong thẻ “Thông báo”, bạn bấm vào dấu mủi tên, chọn mục “Mới”. Một cửa sổ nhỏ hiện ra chờ bạn tạo thông báo mới. Bạn gỏ “chop” và bấm OK. Thông báo do sao biển phát ra chỉ đơn giản vậy thôi. Với thẻ “Thông báo và đợi” sao biển sẽ không tiếp tục diển xuất theo kịch bản chừng nào chưa có nhân vật khác nhận được thông báo và đáp ứng bằng hành động gì đó.

 

 1. Diển xuất cho chiếc nón :Bạn chỉ đạo diển xuất cho chiếc nón khi nhận được thông báo “chớp”. Bạn bấm vào chiếc nón trong khung nhân vật, kéo thẻ “khi tôi nhận được thông báo chop” vào khung kịch bản của chiếc nón. Để làm cho nón chớp chớp, bạn kéo thẻ “Lặp lại 10 lần” vào khung kịch bản, gắn vào thẻ “khi tôi nhận được thông báo chop”. Chuyển qua khung chứa thẻ “ngoại hình”, bạn kéo thẻ “Thay đổi hiệu ứng màu một lượng 25” vào khung kịch bản, gắn vào trong vòng lặp 10.
 2. Để chiếc nón trở lại bình thường khi thoát khỏi vòng lặp: Bạn kéo thẻ “Bỏ hiệu ứng đồ họa” gắn vào dưới vòng lặp 10. Khi chiếc nón chớp chớp, nên có âm thanh kèm theo. Bạn bấm nút “Các âm thanh” nằm trên khung kịch bản, bấm nút “nhập” để lấy âm thanh “fairydust” (bụi thần tiên) trong thư mục “Electronic”. Rồi, bạn trở về khung “Kịch bản”. Xong, bạn chuyển qua khung chứa thẻ “âm thanh” kéo thẻ “Chơi âm thanh Fairydust” gắn vào dưới thẻ “Khi nhận được thông báo chop”. Bạn bấm nút “cờ xanh” để chơi thử.

 

 1. Tính điểm và thời gian chơi: Để tính điểm, bạn phải tạo ra biến “Diem”. Chuyển qua khung chứa thẻ “Các biến”, bạn bấm nút “Tạo một biến”. Trong cửa sổ nhỏ vừa hiện ra, bạn gỏ “Diem” và bấm OK. “Bảng Điểm” lập tức xuất hiện trên sân khấu.

     Chuyển qua khung kịch bản của sao biển (bấm vào sao biển trong khung nhân vật), bạn kéo thẻ “Thay đổi điểm một lượng 1”, gắn vào bên dưới vòng lặp 50. Nhờ vậy, với mổi sao biển rơi vào nón, người chơi được thêm 1 điểm.

 

 1. Bộ đếm: Để tính thời gian chơi, bạn chỉ cần nhìn “Bộ đếm” của Scratch. Chuyển qua khung chứa thẻ “Giác quan”, bạn kéo thẻ “Đồng hồ bấm giờ” thả vào vùng trống trong khung “Kịch bản”.Rồi, bạn chuyển qua khung chứa thẻ “Các phép toán”, lấy thẻ “Nhỏ hơn” để ráp nên điều kiện “Đồng hồ bấm giờ<60”. Chuyển qua khung chứa thẻ “Điều khiển”, bạn kéo thẻ lệnh “Nếu …trái lại…” vào vùng trống trong khung kịch bản, ráp điều kiện “Đồng hồ bấm giờ< 60” vào hình lục giác của thẻ mới. Rồi, kéo thêm thẻ “Dừng toàn bộ”, ráp vào nhánh “Trái lại”. Nếu trị số trong “Đồng hồ bấm giờ<60 (khi thời gian trôi qua chưa tới 60 giây) thì làm …gì đó, nếu trái lại, thời gian trôi qua > 60 thì dừng chương trình. Thẻ điều kiện như vậy giúp ta khống chế thời gian chơi trong 60 giây.
 2. Hạn chế thời gian: Bạn tạm thời lấy toàn bộ phần kịch bản trong thẻ “Lặp mải mải” ra ngoài (nắm vào thẻ lệnh điều kiện “Nếu độ lớn >20” và kéo qua phải), đặt điều kiện “khống chế thời gian”, bạn kéo thẻ lệnh “Nếu …trái lại…” vào vào thẻ “Lặp mải mải”. Nhờ vậy, vòng lặp sẽ không còn mải mải nửa vì chương trình chỉ chạy trong 60 giây.Để bấm đồng hồ từ lúc bắt đầu chương trình, bạn chuyển qua khung chứa thẻ “Giác quan”, kéo thẻ “Đặt lại đồng hồ bấm giờ”, gắn vào dưới thẻ “Khi cờ xanh được ấn”. Cùng với việc “bấm đồng hồ”, bạn cũng phải cho biến “Diem” bắt đầu từ trị số 0.Vào khung chứa thẻ “Các biến”, kéo thẻ “ đặt điểm là 0”, gắn vào dưới thẻ “Khi cờ xanh được ấn”. Cuối cùng, bạn kéo phần kịch bản đang bị dẹp qua một bên, ráp vào nhánh “Nếu bộ đếm <60” của thẻ lệnh khống chế thời gian
 1. Thêm hình nền : (xem lại các bài trước) Khi kịch bản đã hoàn chĩnh, bạn nên thêm hình nền cho đẹp. Bạn bấm vào nút “Sân khấu” để tỏ ý muốn chỉnh trang sân khấu.Tiếp theo, bạn bấm vào mục “ hình nền”, bấm nút Nhập, bấm kép vào thư mục Nature, tìm đến hình Woods-and-Bench và bấm kép vào đó.Hình được chọn lập tức trở thành hình nền của sân khấu.

 

   Lúc nầy sân khấu đang được chọn. Bạn có thể tạo ra kịch bản cho Sân Khấu giống như đã tạo ra kịch bản của các nhân vật. Nói khác đi, sân khấu cũng là một loại nhân vật. Bạn có thể giao cho Sân khấu những nhiệm vụ thích hợp, chẳng hạn như chơi nhạc nền, hoặc thay đổi hình nền tùy theo diển xuất của các nhân vật khác.

 1. Chơi nhạc nền :Để sân khấu có thể chơi nhạc nền, bạn cần lấy vào nhạc nền.Bạn chọn mục “Các âm thanh” (bên phải mục “Hình nền”).Bấm nút Nhập,bấm kép vào thư mục Music Loops. Trong thư mục nầy có nhiều tập tin nhạc.Bạn bấm vào từng bài để nghe thử. Bạn có thể bấm kép vào Techno để chọn.

    Bạn bấm vào mục Kịch bản, lúc nầy kịch bản cho sân khấu còn trống trơn. Bạn muốn ra lệnh cho Sân khấu chơi lặp đi lặp lại âm điệu Techno, khi bắt đầu chương trình: Khi nút cờ xanh được nhấn, tạo vòng lặp mải mải, trong đó có thẻ lệnh chơi âm điệu Techno. Để thực hiện, chuyển qua khung chứa thẻ Điều khiển, kéo thẻ khi “Cờ xanh được ấn”  vào khung kịch bản,kéo thẻ “Lặp mải mải” gắn vào bên dưới thẻ “Khi cờ xanh được ấn”. Rồi, bạn chuyển qua khung chứa thẻ Âm thanh, kéo thẻ “Chơi âm thanh Techno tới khi kết thúc” thả vào trong vòng lặp.

Scratch_Echip_185:

http://www.mediafire.com/?6h5ipylgx2dmghm

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: