Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

Bài 10 Kể chuyện Thỏ và Cọp – Hoàng Ngọc Giao

Bài 10 Kể chuyện Thỏ và Cọp – Hoàng Ngọc Giao

Vở kịch của ta chỉ có 2 cảnh: Cảnh “Thỏ gặp Cọp” (Cảnh 1) và cảnh “Thỏ trốn Cọp” (Cảnh 2).

  1. Bắt đầu: Khi vở kịch bắt đầu, Thỏ và Cọp đều chưa có mặt trên sân khấu.Từ thẻ Ngoại Hình, ta dùng thẻ lệnh Ẩn để làm cho người xem không thấy Thỏ và Cọp.Cụ thể, bạn chọn Thỏ trong khung nhân vật. Bấm vào mục Kịch Bản, chuyển qua khung chứa thẻ Điều Khiển.Bạn kéo thẻ Khi cờ xanh được ấn vào khung Kịch bản, rồi chuyển qua khung chứa thẻ Ngoại Hình. Bạn kéo thẻ Ẩn gắn dưới thẻ Khi cờ xanh được ấn. Bạn làm tương tự đối với Cọp và đối với Thân cây nửa (thân cây chỉ dùng cho cảnh 2, không dùng cho cảnh 1)

 

  1. Hình Nền: Để quy định hình nền cho cảnh 1, bạn chọn Sân Khấu trong khung nhân vật, kéo thẻ Khi cờ xanh được ấn vào khung Kịch bản , kéo thẻ Chuyển sang hình nền (trong khung chứa thẻ Ngoại hình gắn dưới thẻ Khi cờ xanh được ấn.Trong thẻ Chuyển sang hình nền, bạn bấm vào ô chứa tên hình và chọn tên thích hợp.
  2. Nhạc mở đầu: Đầu vở kịch thường có nhạc dạo. Bạn chọn mục Các âm thanh, bấm nút Nhập để lấy vào một đoạn nhạc nào đó tùy bạn (đoạn nhạc Techno, chẳng hạn). Bạn chọn mục Kịch bản, kéo thẻ Chơi âm thanh Techno cho tới kết thúc (từ trong khung chứa thẻ Âm Thanh) ,đem gắn dưới thẻ Chuyển sang hình nền.

 

  1. Thông báo: Khi nhạc dạo kết thúc, Sân khấu cần phát ra thông báo cho các diển viên biết rằng phải bắt đầu diển cảnh 1. Bạn kéo thẻ Thông báo và đợi (từ trong khung chứa thẻ Điều khiển), gắn dưới thẻ Chơi âm thanh. Trong thẻ Thông báo và đợi, bạn bấm vào ô chứa thông báo, chọn mục Mới trên trình đơn, gỏ thông báo Canh 1 (cảnh 1) trong cửa sổ nhỏ vừa hiện ra và bấm OK. Điều nầy nghĩa là Sân khấu phải đợi các diển viên nhận được thông báo và diển xuất chi đó. Chỉ khi diển viên đáp ứng xong Thông báo, kịch bản của sân khấu mới tiếp tục.

 

  1. Lời kể: Để đơn giản, ta sẽ dùng lời kể thay vì để cho các nhân vật tự nói. Bạn chọn mục Các âm thanh, bấm nút Ghi. Khi bạn đã sẳn sàng trước mícro, bạn bấm nút Ghi màu đỏ trong cửa sổ nhỏ Bộ ghi âm thanh. Bạn sẽ đọc: ” Thỏ đang chạy chơi trong rừng bất ngờ gặp Cọp. Thỏ vội nói với Cọp: ”Ông Cọp mới oai làm sao! Xin mời ông về hang của tôi để bảy đứa con của tôi được hân hạnh ra chào ông.”Cọp đã định vồ Thỏ nhưng nghe vậy, nghĩ rằng đến hang Thỏ sẽ được một bửa no nê.” Bạn bấm nút Dừng để dừng ghi âm và bấm OK.Trong khung Các âm thanh xuất hiện thêm đoạn âm thanh mới. Bạn bấm vào ô ghi tên của đoạn âm đó và gỏ tên Ke 1 (lời kể cho cảnh 1).

        Để lời kể vang lên sau khi các nhân vật bước ra sân khấu, bạn kéo thẻ Chơi âm thanh (từ khung chứa thẻ Âm thanh), gắn dưới thẻ Thông báo canh 1 và đợi. Trong thẻ mới Chơi âm thanh, bạn chọn tên đoạn âm là ke 1.

  1. Cảnh 2: Sau cảnh 1,sân khấu phải thay hình nền, thông báo cho các nhân vật biết rằng cảnh 2 bắt đầu và phát ra lời kể cho cảnh 2. Bạn lại ghi âm lời kể cho cảnh 2: “Khi về đến hang, Thỏ bảo Cọp đợi mình vào gọi con, rồi nhảy phóc vào hang nói vọng ra: ”Ông Cọp đi chơi vui vẽ nhé!” Biết mình bị lừa, Cọp tức giận rống lên nhưng cuối cùng đành bỏ đi”. Bạn đặt tên cho đoạn âm mới là ke 2 và thêm các thẻ lệnh vào sân khấu. Khi chỉ đạo diển xuất cho cảnh 2, bạn cần chú ý rằng mổi khi ráp thẻ mới vào kịch bản, phải kiểm tra xem thông tin trong ô “thay đổi được” của thẻ đã đúng chưa. Nếu chưa đúng, bạn bấm vào ô đó, chọn lại cho đúng

.

  1. Thỏ và cảnh 1: Bạn chọn Thỏ trong khung nhân vật để làm việc riêng với Thỏ, giúp Thỏ biết phải diển xuất ra sao khi nhận được thông báo canh1 hoặc thông báo canh 2. Điều Thỏ cần làm là chuyển đến vị trí bên phải sân khấu, hiện ra ở đó và chạy từ đó vào giửa sân khấu.

     Trên sân khấu, bạn kéo Thỏ qua bên phải, gần như ra khỏi sân khấu, chỉ “lấp ló” chút xíu. Chuyển qua khung chứa thẻ Chuyển động, bạn tìm thẻ Chuyển tới, kéo thẻ đó vào dưới thẻ Khi tôi nhận thông báo thẻ 1. Bạn chú ý: tọa độ hiện tại của Thỏ được ghi sẳn trong thẻ Chuyển tới vừa thêm (Tọa độ ghi sẳn trong thẻ giống với tọa độ của Thỏ được thể hiện trong khung nhỏ phía trên khung kịch bản). Nhờ vậy, bạn không cần chỉnh sửa tọa độ).

 

     Kéo thẻ Hiện (trong khung chứa thẻ Ngoại hình) gắn dưới thẻ Chuyển tới, bạn sẽ đạt được mục đích của mình: chọn vị trí ban đầu của thẻ ở “cánh gà” bên phải khi cảnh 1 bắt đầu. Nếu ta không dùng thẻ Hiện, Thỏ vẩn tiếp tục vô hình. Bạn lại dùng tay kéo Thỏ vào gần giửa sân khấu. Trở lại khung chứa thẻ Chuyển động,bạn tìm thẻ Dịch chuyển trong 1 giây tới x:..   y:…Tọa độ trong thẻ Dịch chuyển chính là tọa độ hiện tại của Thỏ. Bạn kéo thẻ Dịch chuyển đó, gắn dưới thẻ Hiện. Để kiểm tra hiệu lực của các thẻ mới, bạn bấm kép vào thẻ Chuyển tới. Thỏ thực hiện ngay các lệnh của bạn từ thẻ Chuyển tới trở xuống: xuất hiện bên phải sân khấu và trượt vào gần giửa sân khấu.

 

  1. Thỏ và cảnh 2: Để Thỏ biết diển xuất cho cảnh 2, bạn chuyển qua khung chứa thẻ Điều khiển, tạo thêm thẻ Khi tôi nhận thông báo cảnh 2 trong khung kịch bản của Thỏ. Bạn kéo Thỏ vào hang ở gốc cây, chuyển qua khung chứa thẻ Chuyển động, lấy thẻ Chuyển tới x:… y:…gắn dưới thẻ Khi tôi nhận được thông báo Canh 2.Tọa độ ghi sẳn trong thẻ Chuyển tới chính là tọa độ của Thỏ hiện tại. Bạn không phải chỉnh sửa chi hết. Với 2 thẻ mới tạo thêm, Thỏ sẽ nằm trong hang khi cảnh 2 bắt đầu.

 

  1. Cọp: Bạn chọn Cọp trong khung nhân vật và thiết lập kịch bản gần giống như bạn làm với Thỏ.Khác với trường hợp Thỏ, khi nhận được thông báo bắt đầu cảnh 1, Cọp phải chờ 1 giây để Thỏ vào sân khấu trước (bạn dùng thẻ Đợi 1 giây trong khung chứa thẻ Điều Khiển). Vị trí ban đầu của Cọp ở cánh gà bên trái (chỉ ló vào sân khấu một chút).Từ chổ núp, Cọp dịch chuyển đến trước mặt Thỏ.

      Trong cảnh 2, bạn chọn vị trí của Cọp ở sát Thân cây, hình dung rằng Cọp đang tức tối, muốn xông vào hang Thỏ nhưng không được.

  1. Thân cây: Thân cây ở tình trạng vô hình khi vở kịch bắt đầu. Trong cảnh 2, Thân cây phải xuất hiện. Bạn chọn Thân cây trong khung nhân vật và thiết lập kịch bản như hình sau.Khi nhận được thông báo bắt đầu cảnh 2, Thân cây phải được đặt vào vị trí thích hợp bằng thẻ Chuyển tới. Bạn dùng thẻ Hiện phía trước (trong khung chứa thẻ Ngoại hình) để đẩy Thân cây ra phía trước Thỏ(Thỏ núp sau Thân cây).Bạn vẩn phải dùng thẻ Hiện tiếp theo sau thẻ Hiện phía trước để Thân cây thực sự xuất hiện trên sân khấu.

     Vậy là xong rồi. Bạn bấm nút Cờ xanh để bắt đầu thưởng thức vở kịch.

Bài thực hành:

http://www.mediafire.com/?f000xhsffg526af

Echip 187_Scratch:

http://www.mediafire.com/?y1zhuu1h5ooz18d

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: